Kim Foxell

Työskentelen VR-konsernin matkustajaliikenteessä konduktöörinä. Työtehtäväni ovat monipuolisia. Johtava konduktööri esimerkiksi vastaa junassa poikkeavien tilanteiden hoitamisesta ja omalta osaltaan juna- ja matkustajaturvallisuudesta sekä asiakaspalvelusta.

Työssäni pidän erityisesti sen monipuolisuudesta. Tässä työssä ei näe kahta samanlaista työpäivää. Vaikka meillä on kaksi päivää peräkkäin sama vuoro, jossa mennään samoilla junilla, silti matkustajat vaihtuvat. Ei ikinä tiedä, mitä työpäivä tuo tullessaan. Parasta ovat myös työkaverit.

Pyrin kertomaan blogissa hieman siitä, mitä konduktöörin työpäivässä sattuu ja tapahtuu.

 

Nyt VR on Twitterissä!

VR on käynnistänyt Twitter-tilinsä. Nyt käynnistyneen tilin tunnus on @VRpalvelu. Twitter on osa VR:n sosiaalisen median palveluita, ja sille on ollut selkeä tilaus. Kanava pyrkii vuorovaikutteisuuteen ja avoimuuteen.

Tili parantaa asiakaspalvelua. Junaliikenteen häiriöviestinnän osalta kehitystyö jatkuu tilin avaamisen jälkeen. Keräämme palautetta alkavasta palvelusta ja kehitämme Twitter-kanavaa palautteiden ja vinkkien perusteella.

@VRpalvelu on paikalla viikon jokaisena päivänä kello 8-20. VR avaa myöhemmin vielä pari muuta Twitter-tiliä, jotka kertovat VR-konsernin ja VR Trackin uutisia ja kuulumisia. Näistä kerromme myöhemmin lisää.

VR on ollut jo tähän asti laajasti sosiaalisessa mediassa:

Facebook: VR Yhteisellä matkalla

Facebook: VR InterRail

Vimeo: VR Group

Youtube: The VR Channel

Youtube: VR Track - Infran iso nimi

Foursquare: VR

Google+: VR Yhteisellä matkalla

LinkedIn: VR Group

Tuhannet hyötyisivät rantaradan junamuutoksesta

VR saa vuosittain huomattavat määrät asiakaspalautetta rantaradalla liikennöivien junien myöhästelyistä. Asiakkaamme edellyttävät meiltä toimia tilanteen parantamiseksi. VR on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle suunnitelman, joka parantaisi rantaradan täsmällisyyttä. Suunnitelman mukaan Y-junan pääteasema olisi jatkossa Siuntiossa. Näin ollen Y-juna ei 11.8. alkaen pysähtyisi Karjaalla tai Inkoossa.

Rantarata eli rataosuus Helsinki–Turku on pääosin yksiraiteista, ja paikkoja, joissa junat voivat ohittaa toisensa, on harvassa. Tämän vuoksi yksittäinen ongelma tai häiriö säteilee nopeasti koko rataosan liikenteeseen. Rataosalla on myös paljon liikennettä suhteessa sen kapasiteettiin. Radasta johtuviin ongelmiin ei ole luvassa pikaista ratkaisua, sillä Kirkkonummen ja Turun välisen rataosuuden rakentaminen kaksiraiteiseksi ei ole radanomistajan eli Liikenneviraston lähiaikojen suunnitelmissa. Täsmällisyyttä voidaan siis parantaa vain liikennesuunnittelulla, mitä Y-junaan kohdistuvat suunnitelmat mitä suurimmassa määrin ovat.

Y-junan kyytiin nousee Inkoosta päivittäin 40 ja Karjaalta 200 matkustajaa. Tällä hetkellä lipputulot eivät kata rataosalla liikennöinnin kustannuksia. Jotta junayhteys olisi perusteltu, pitäisi matkustajamäärien kasvaa huomattavasti. Tällä hetkellä kolme neljästä karjaalaisesta valitsee lähijunan sijaan kaukojunan. Kaukojunat pysähtyvät Karjaalla jatkossakin kerran tunnissa.

Jos suunnitelma toteutuu, junaliikenne lakkaa Inkoossa. Paikkakunnalta on kuitenkin hyvät linja-autoyhteydet Raaseporiin ja pääkaupunkiseudulle. Me VR:llä ymmärrämme, että muutos aiheuttaisi harmia etenkin inkoolaisille. Uskomme kuitenkin sen parantavan rantaradan täsmällisyyttä ja siten hyödyttävän rataosan tuhansia päivittäisiä matkustajia. Suurimmat hyödyt nähtäisiin Kirkkonummen ja Espoon tuhansien päivittäisten työmatkalaisten liikenteessä.

Myös pääradan liikenteeseen on suunniteltu muutoksia. Tavoitteena on hakea nykyisellä ratainfrastuktuurilla tasaista puolen tunnin vuoroväliä ja parantaa palvelua siellä, missä on eniten matkustusta, kuten Kyrölässä ja Saunakalliossa. Liitteenä VR:n liikenne- ja viestintäministeriölle lähettämä materiaali liikennemuutoksista.

Vaihto-oppilaana VR:llä, osa 1

Vaihtamalla paranee. Nimittäin yhteispeli, vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuuden tunne.

Näin uskomme ja siksi olemme toteuttamassa jo kolmatta vuotta peräkkäin henkilöstöllemme sisäisen vaihto-oppilasohjelman. Ohjelman tavoitteena on nostaa yhteishenkeä ja parantaa asiakaspalvelua. Oppilaat tutustuvat konsernin eri ammatteihin ja näkevät samalla, mitä talossa tehdään yhteisvoimin asiakkaiden eteen.

Käytännössä vaihto tapahtuu siten, että vaihto-oppilas tutustuu kahden päivän ajan uuteen yksikköön ja sen eri tehtäviin vaihtari-isännän johdolla. Koska ohjelman tavoitteena on lisätä yhteishenkeä ja asiakaspalvelun arvostusta, on vaihtopäivien lopuksi varattu aikaa keskustelulle, jossa mietitään yhdessä, miten palvelua voitaisiin kehittää, mitä vaihto-oppilas oppi ja mitkä kokemukset vaihtarin olisi hyvä tuliaisena omille työtovereilleen.

Jotta koko henkilöstö on pystynyt seuraamaan vaihto-oppilaiden ja isäntien kokemuksia, on niistä kirjoitettu tarinoita ohjelman omalle verkkosivustolle. Lisäksi muutamista vaihtopaikoista on tehty videoita.

Vuoden 2014 ohjelman haku alkaa maaliskuussa, mutta sitä ennen puramme vuoden 2013 vaihtarikokemukset luokkakokouksessa. Jaan päällimmäiset tunnelmat tuoreeltaan helmikuun alun blogikirjoituksessa!

VR Group - vaihto-oppilasohjelma from VR Group on Vimeo.

Rautateillä riittää sähköä – ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Rautatiet ovat olleet mukana teknisen kehityksen eturintamassa koko teollisen vallankumouksen ajan.

Höyryvetureilla hoidettiin rautatieliikennettä 1800-luvun alkupuolelta aina 1900-luvun puoliväliin. Suomessa junaliikenne Helsingin ja Hämeenlinnan välillä höyryveturivetoisilla junilla käynnistyi vuonna 1862, ja höyryveturit poistuivat vakituisesta liikenteestä 1975.

Jo yli 150 vuotta sitten VR Groupin junat kulkivat uusiutuvalla energialla; puulla ja vedellä. Myöhemmin höyryvetureissa siirryttiin pääosin käyttämään hiiltä polttoaineena.

1900-luvulla öljy ja polttomoottorit korvasivat liikenteessä höyrytekniikan. Nykyisin liikenne on edelleen lähes täysin riippuvainen fossiilisista polttoaineista. Kasvava huoli ilmastonmuutoksesta on ajanut etsimään kestävämpiä energiaratkaisuja myös liikenteessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön juuri valmistuneessa liikenteen ympäristöstrategiassa todetaan, että vuoden 2050 tavoitetilassa henkilöautoliikenne, raideliikenne sekä veneily olisivat lähes täysin riippumattomia öljystä ja raskaassa liikenteessä biopolttoaineiden osuus olisi vähintään 70 %.

Biopolttoaineiden vai sähkön tulevaisuus?

Sähköinen rautatieliikenne käynnistyi Suomessa vuonna 1969. Kun muissa liikennemuodoissa vasta tutkitaan mahdollisuuksia ottaa sähköllä toimivia ajoneuvoja käyttöön, on rautateillä sähköä käytetty liikenteessä jo vuosikymmeniä.

Uusi teollinen vallankumous perustuu digitalisoitumiseen; mikroprosessoreihin, tietokoneisiin ja Internetiin. Mihin energiaratkaisuihin liikenteessä tulevaisuudessa päädytään? Onko tulevaisuus biopolttoaineiden vai sähkön?

Raideliikenteessä on äänestetty sähkön puolesta jo muutama vuosikymmen sitten. Ainakin ilmaliikenteen näkökulmasta katsottuna sähkö tuntuu vielä perin oudolta vaihtoehdolta.

Kuva: Esa Nuutinen/VR Group

1 2