Vanhan ajan junaluuri

Suurin osa meistä muistaa menneet lankapuhelimet. Numeroita pyöritettiin mekaanisesti, kun soitettiin kaverille ja sovittiin treffit jossain.

Meillä on myös junissa kahta eri luurimallia, joilla me kuulutamme ja olemme kuljettajaan yhteydessä.

On vanhempi luurimalli ja sitten uudempi ja kehittyneempi malli. Ominaisuuksiltaan nämä ovat kutakuinkin samat, mutta tekniikaltaan aivan erilaiset.

Vanhassa mallissa on seuraavanlaisia toimintoja:

  • Puhelin > tätä painamalla saa yhteyden kuljettajaan
  • Vaunu > tämän kun valitsee, kuulutus kuuluu vain kyseisessä vaunussa, jossa kuulutuslaite sijaitsee
  • Koko juna > kuulutus koko junaan
  • Kuulutus ja esikuulutus > nämä eivät enää ole käytössä, koko junan kuulutus on aika lailla korvannut nämä
  • Varattu katk. > tämä kyseinen lamppu syttyy aina, kun esim. kuuluttaa junaan, eli silloin linja on varattuna

Edellä hieman katselmusta junissa olevasta ns. vanhasta tekniikasta. Uudempi luurimalli puolestaan näyttää tältä:

Parempi idea kukkarossa kuin kymmenen otsalla

VR Groupin henkilöstön käytössä oleva idea- ja innovaatiosovellus tunnetaan nimellä Ideat kehiin!. Yhdessä kehittämistä tukeva toimintamalli ja järjestelmä ovat olleet käytössä talossa kolmen vuoden ajan. Ajatuksena on saada koko henkilöstö miettimään, miten hommat voisi hoitaa entistä fiksummin.

Ideatoiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan energisoivia ja aktivoivia toimenpiteitä. Tärkeimmät niistä ovat palaute ideoijille ja toteutetut ideat. Tuloksellinen ideatoiminta on sitoutuneiden ideoijien ja kommentoijien käsissä.

Olimme kiinnostuneita siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ideointiaktiivisuuteen. Saimme Kira Palinin Turun kauppakorkeakoulusta tekemään pro gradu -tutkielman aiheesta. Hän haastatteli esimiehiä ja työntekijöitä keväällä 2014.

Kira käsittelee tutkielmassaan yrityksen sisäistä joukkoistamista ja sitä, miten työntekijöiden motivointi ja sitoutuminen ovat kytköksissä toisiinsa. Tutkielmassa nousi esiin seuraavia tuloksia:

  1. Työntekijän pitää olla motivoitunut käyttämään sivustoa
  2. Esimiehen pitää kertoa sivuston hyödyistä yritykselle ja työntekijälle itselleen. Lisäksi hänen pitää rohkaista työntekijää osallistumaan vahvistamalla toiminnan suotavuutta ja hyvyyttä
  3. Esimiehen otteen tulee olla proaktiivinen, eli hänen pitää tuoda ideatoimintaa oma-aloitteisesti esille. Lisäksi esimiehen tulee olla arvostava työntekijää kohtaan sekä painottaa työntekijän itsenäisyyttä omien kehittämisajatustensa esiin tuomisessa  

Huoltotoimenpiteitä tarvitaan myös ideatoiminnassa

Ideoiden määrässä nähtiin loppukeväästä selvä laskeva trendi, minkä tuloksena käynnistimme aktivointikampanjan. Kampanjan tavoitteena on kasvattaa aktiivisten ideoijien määrää ja saada lisää kilpailukykyä parantavia ideoita.

Esimiehillä on merkittävä rooli palautteen antajina ja hyvien ideoiden eteenpäin viejinä sekä toteuttajina. Tutkimustulosten innoittamana valitsimme kampanjateemoiksi motivaatioon ja sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
 

Teema 1: Suosittele ideatoimintaa työkaverille
Teema 2: Sekä idean tekijä että toteuttaja hyötyvät extraa idean toteutuksesta
Teema 3: Aktiivisimmat esimiehet nostetaan esille ja palkitaan

Ideat kehiin! -kampanja kestää vuoden loppuun, ja jo kolmen viikon jälkeen ideoiden määrä on jälleen noussut alkuvuoden hyvälle tasolle.

Katso alla oleva video, jossa henkilöstömme kertoo, mitä mieltä he ovat Ideat kehiin! -toiminnan hyödyistä.

 

Ideat kehiin from VR Group on Vimeo.

Energiaa säästäen eteenpäin

VR Group osallistuu tällä viikolla Motivan järjestämän kansallisen energiansäästöviikon viettoon, kuten se on tehnyt aikaisempinakin vuosina.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeisellä sijalla VR Groupin päätöksenteossa. Tavoitteenamme on parantaa junaliikenteen energiatehokkuutta viidenneksellä vuosikymmenen loppuun mennessä.

Myös EU pitää energiatehokkuutta tärkeänä, ja se on antanut erityisen energiatehokkuusdirektiivin, jonka saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on meneillään.

Laki tulee edellyttämään isoilta yrityksiltä energiakatselmusten tekemistä, jotta niissä voidaan tunnistaa parantamisen mahdollisuuksia.

Energian kysyntä kasvussa  

Laaja-alainen energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Fossiiliset energialähteet – kuten öljy, maakaasu ja kivihiili – ovat vielä tulevinakin vuosikymmeninä pääosassa. Uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto etenee tuskallisen hitaasti.

Energian kysyntä kasvaa väestönkasvun ja kehittyvien maiden elintason kasvun mukana.

Taloudellisen ajotavan koulutusta  

Olemme VR Groupissa antaneet veturin- ja autonkuljettajille taloudellisen ajotavan koulutusta jo useiden vuosien ajan. Oheisella videolla veturinkuljettaja Markku Alardt kertoo energiansäästöstä työssään.

Tulevina vuosina tarkoituksena on ottaa käyttöön taloudellista ajotapaa tukevaa tekniikkaa. Vetureihin asennetaan älykkäitä kulutusmittareita ja ohjelmistoja, joiden avulla kuljettajat saavat ajantasaista tietoa energiankulutuksesta ja liikennetilanteesta.

Innostusta energiansäästöön  

Energiansäästöviikolla innostamme henkilöstöä pohtimaan omaa energiankulutustaan ja etsimään keinoja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Sammutammeko laitteet, kun emme enää käytä niitä? Valaisemmeko tiloja turhaan? Ovatko tilojen lämpötilat säädetty oikein?

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi energiansäästö on tärkeää energian saatavuuden turvaamiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Energia pitää maailman pyörät pyörimässä.

1