Tulokset tukkii turvat kii

Urheiluslangilla ilmaistuna tällaista tuuletusta kuulee kentän laidalla ja kiekkokaukaloissa.

Kahden fudispojan äitinä ja fudisvalmentajan vaimona tämä tuuletus sopii mielestäni hyvin kuvaamaan myös viime vuoden upeaa tulosta VR Groupin ideatoiminnassa.

Viime vuonna hyväksyimme toteutukseen tai jo toteutimme 362 ideaa – eli yksi maaliin viety idea lähes jokaiselle vuoden päivälle.

Kaiken kaikkiaan meillä kirjattiin loistavasti 1 848 ideaa.

Maaliin viedyt ideat motivoivat

Lähes joka päivä viime vuonna ainakin yksi ideoija tuuletti iloisena: "Mä tein sen, mun idean ansiosta asiat ovat piirun verran paremmin!"

Puhumme isoista asioista sekä yksilö- että yritystasolla.

Paras palkinto on monen ideoijan mielestä se, kun idea toteutetaan. Sen lisäksi meillä maksetaan idean nettohyödystä osa ideoijalle.

Maaliin viedyt ideat näkyvät viivan alla ja motivoivat ideoijia.

Ideointi on joukkuepeliä

Ideointi ei ole vain yksilölaji, vaan se on aina joukkuepeliä.

Meillä joukkuepeliin osallistui 1 300 henkilöä peukuttamalla, kommentoimalla tai arvioimalla 18 366 kertaa toisten ideoita viime vuonna.

Ideoita kirjasi 787 eri henkilöä, joista kaikista aktiivisimpia ovat konduktöörit.

Yli 60 % ideoista tulee junahenkilökunnalta. Näistä ideoista yli puolet on asiakaskokemusta parantavia ideoita.

Patentti Pendolinolle

Viime vuonna yksi patenttihakemukseen johtanut keksintö liittyi Pendolinon kallistusjärjestelmään.

Kallistusjärjestelmässä on ollut koko historiansa ajan ongelmia. Yksi merkittävimmistä ja kalleimmista vikojen aiheuttajista on liittynyt koria ohjaavaan servoventtiiliin.

Yksi keksijöistä, Helsingin varikon ryhmäpäällikkö Anssi Iso-Heiko, kertoo saaneensa patenttihakemukseen johtaneen idean eräästä lehtiartikkelista.

Keksinnöllä saavutetaan merkittävää säästöä kunnossapitokustannuksissa ja parannusta liikennöinnin luotettavuudessa.

Yhteistyötä yliopiston kanssa

Tampereen teknillinen yliopisto esitteli artikkelissaan uutta mullistavaa tapaa korvata vastaavanlainen venttiili sarjalla pienempiä, toiminnaltaan yksinkertaisempia on-off-venttiileitä.

Tästä tekniikasta käytetään yleisnimitystä digitaalihydrauliikka.

Iso-Heiko oivalsi artikkelista, että tässä tekniikassa saattaisi olla vastaus meidän ongelmaamme. Hän vakuuttui tämän tekniikan soveltuvuudesta ja lähestyi yliopistoa kirjeitse.

Siitä se asia sitten lähti jalostumaan.

Tämä on kannustava esimerkki siitä, että pallo kannattaa ottaa rohkeasti haltuun ja kuljettaa se määrätietoisesti maaliin.

Poikkeustilanteissa kootaan junapalapelejä

VR:llä on kaukoliikenteessä yhteensä noin 500 yksittäistä matkustajavaunua sekä 16 kiskobussia ja 18 Pendolinoa.

Junien ja vaunujen käytölle, huolloille ja kokoonpanoille on etukäteen tehty tarkat suunnitelmat, joita kuitenkin joudutaan poikkeustilanteissa äkillisesti muuttamaan.

Operaatiokeskuksessa toimii kaukoliikenteen kalustonohjaus, joka valvoo kaukoliikenteen junien kokoonpanoja ja vaunustojen kiertoa ja tekee näihin tarvittaessa muutoksia.

Korvaavat junarungot käytössä  

Esimerkiksi ratakatkojen yhteydessä joidenkin asemien välinen matka joudutaan korvaamaan linja-autoilla. Tällöin myös junat joudutaan kääntämään poikkeuksellisissa paikoissa takaisin tulosuuntaansa.

Tällaisissa tapauksissa käy usein niin, että bussikyydin jälkeen jatkava junarunko onkin erilainen kuin alkuperäinen juna. Kaukoliikenteen kalustonohjaajalla on tärkeä rooli tämän hajonneen palapelin uudelleen kokoamisessa.

Turvallinen matkanteko varmistetaan  

Junan jarrut tarkastetaan aina konduktöörin tai ratapihahenkilökunnan toimesta, kun junan kokoonpano muuttuu, esimerkiksi silloin kun veturi vaihtaa junan toiseen päähän.

Jos jarrujen tarkastaja huomaa jotain poikkeavaa, hän ilmoittaa siitä operaatiokeskukseen kalustonohjaajalle, joka syöttää muutokset järjestelmään. Tällöin junalle saadaan uudet tiedot jarrutuskyvystä, mikä on turvallisen junamatkan ehdoton edellytys.

Kuva: VR Group / Ville Rinne

Tekstiä korjattu Pendolinojen lukumäärän osalta 4.2.

1