Yhteisellä muutosmatkalla

Lamppu syttyy naisen kadessa_550.jpg

Yritysten toimintaympäristö muuttuu. Myös organisaatioiden toiminnan on muututtava. Muutoksesta ei enää puhuta aiempien vuosien tapaan. Jatkuvan muutoksen ja uudistumisen kanssa on opittu elämään. Ovatko ihmiset muovanneet omaa toimintaansa ja muuttaneet omia tapojaan työskennellä? Ovatko muutokset osa työtä? Onko esimiehillä paras osaaminen tukea ihmisiä muutoksessa?

Johtaminen on aina ajankohtainen ja puhutteleva aihe. Johtamisessa ja esimiestyössä kehittyminen ei voi koskaan loppua, ellei yksinkertaisesti halua jämähtää paikalleen. VR:llä on tänä vuonna panostettu erityisesti johtamiseen ja olemme halunneet tietoisesti kiinnittää huomiota johtajien ja esimiesten esimerkkinä toimimiseen sekä yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseen.

Iältään 155 vuotta vanhassa organisaatiossa kulttuuri on muovautunut vuosien mittaan. Kulttuuri on isojen sekä pienten muutosten ja uudistumisen jatkuvalla matkalla. Jos ja kun iso muutos tulee yrityksen ulkopuolelta, herää kysymyksiä, joihin ei aina ole vastauksia heti valmiina. Ihmisten mielissä syntyy epävarmuutta, jonka kanssa eläminen ei monen mielestä ole mukavaa − silti epävarmuuden kanssa on elettävä. Ihmisiltä vaaditan kyvykkyyttä, taitoa ja kimmoisuutta olla toimintakykyinen, vaikka valmiita vastauksia ei ole ja matkan määränpääkään ei ole aina välttämättä ihan selkeä.

Kokemukseni mukaan johto ja esimiehet voivat auttaa henkilöstöä muutoksessa viidellä tavalla.

1. Ole läsnä

Ole mahdollisimman paljon läsnä henkilöstön arjessa, silloin olet useammin vastaamassa myös henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin. Vaikka et itse aina osaisi vastata, läsnäolo kuitenkin luo luottamuksen ilmapiiriä ja katkaisee yleensä nopeasti vääriltä huhuilta siivet. Kun vastauksia ei ole tai niitä ei ole sanoitettu, tällöin vastauksia oletetaan ja organisaatiossa eletään näiden olettamusten varassa. Ihmiset täyttävät tyhjiön olettamuksista.

2. Kohtaa ja kuuntele

Vaikka tilanteet ja tunteet saattavat olla vaikeita, kohtaa ihmiset aidosti ihmisinä ajatuksineen ja tunteineen. Älä missään tapauksessa piiloudu raporttien, numeroiden ja sermien taakse. Muutosta johdetaan aina edestä käsin.

3. Viesti ja sanoita

Viesti, viesti ja viesti niin paljon kuin mahdollista. Viesti henkilöstölle kaikesta mistä voit ja sanoita viesti ihmistä puhuttelevaksi. Vielä parempi, jos esimiehenä voit sanoittaa vahvasti asian merkitystä työlle.

4. Tekeminen tavoitteisiin ja perustehtävään

Keskitä tekeminen koko ajan tavoitteisiin ja perustehtävään. Kirkasta ja auta priorisoimaan. Auta ihmisiä näkemään tavoitteet, jotka pitää saavuttaa.

5. Vahvista vahvaa tarinaa

Niin klisee kuin sanonta onkin, niin muutos on aina mahdollisuus. Mahdollisuus luoda tarinaa siitä, mistä olemme tulleet, missä olemme nyt ja minne olemme matkalla. Muutos itsessään ei ole itseisarvo, vaan muutoksella on aina tarkoitus. Vaikka tarkoitus ei välttämättä ole aina täysin tiedossa, esimiehenä voit toimia matkan johtajana, joka auttaa ihmisiä nauttimaan matkasta ja luomaan turvallisen olon matkalle.

Kuva: Pixhill.com / Sergey Nivens

Valonpilkahduksia muutosten keskeltä

Ison ja hyvin erilaisia liiketoimintoja harjoittavan konsernin henkilöstöjohtajana on uralla tullut eteen monenlaisia tilanteita. Vaikeimpia sekä henkilöstön että oman itsen kannalta ovat ne hetket, jolloin toiminta kohtaa isoja muutoksia.

VR Group käynnisti viime kesän lopulla historiansa suurimmat yt-neuvottelut. Niiden taustalla olivat uudet haasteet toimintaympäristössämme sekä kaukoliikenteen kiristynyt kilpailutilanne. Jotta saisimme matkustajamäärät nousuun ja suomalaiset takaisin juniin, oli junamatkojen hintoja laskettava pysyvästi mutta kannattavasti. Tämä edellytti sekä toiminnan organisoimista uudelleen että henkilöstön sopeuttamista uuteen tilanteeseen. Jouduttiin tekemään kipeitä päätöksiä: ensimmäisten arvioiden mukaan irtisanottavien osuus olisi 570 henkilöä.

Neuvottelujen aikana ja liikennerakenteen selkiytyessä myös henkilöstövaikutukset tarkentuivat. Neuvottelujen päättyessä maaliskuussa irtisanottavien osuus oli pienentynyt huomattavasti, 370 henkilöön. Suuri luku sekin, mutta alkuperäiseen verrattuna parempi. Kevään kuluessa, kun olemme käyneet ihmisten kanssa henkilökohtaisia keskusteluja, on tullut paljon valonpilkahduksia. Monialainen konsernimme on näyttänyt vahvuutensa, sillä olemme onnistuneet löytämään muita ratkaisuja kuin irtisanomisen vielä yli 100 henkilölle. Tämä on ollut hieno osoitus yhteishengestä ja yhteistyöstä henkilöstömme sekä eri yksiköiden kesken. Esimerkiksi matkustajaliikenteen henkilöstöstä yli 30 henkilölle on löydetty uutta työtä varsinkin tavaraliikenteestä. Konduktööristä voikin tulla vaihtotyönjohtaja ratapihalle – työura muuttuu, mutta työpaikka säilyy.

Irtisanottavia on edelleen lukuisa määrä, mutta yhdessä keskustellen ratkaisuja haetaan jatkossakin. Myös työpaikkakuntien vaihdoksilla ja eläkkeelle siirtymisillä sekä vapaaehtoisilla vapailla on irtisanomisilta vältytty. Monet ihmiset ovat tehneet paljon työtä asioiden sovittelemiseksi, ja on hienoa, että useat ammattilaiset jäävät taloomme edelleen.

Toiminnan uudistamiseksi tehdyt päätökset ja toimenpiteet ovat osoittautuneet oikeiksi: Matkustajamäärät ovat kasvussa, ja alkuvuonna myimme yli 220 000 junalippua enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

VR elää isojen muutosten aikaa, aivan kuten monet muutkin yhtiöt. Me haluamme uudistua asiakkaidemme odotusten vertaisiksi. Tämä tarkoittaa uudenlaisia ja myös uusia työpaikkoja. Tällä hetkellä rekrytoimme vuosittain noin 300 henkilöä. Lisäksi konsernimme sisällä on tehtäväkiertoa, kun ihmiset hakeutuvat uusiin töihin. Tehtävät muuttuvat, mutta työtä riittää tulevaisuudessakin.

Kekkosen kaipaajat JumilompolostaRaflaavasta otsikosta huolimatta tarkoitukseni ei ole ollenkaan puhua politiikasta, vaan kulttuurimuutoksesta. Kuulutko siis Kekkosen kaipaajiin Jumilompolosta vai sytytkö muutoksesta ja näetkö siinä mahdollisuuksia? Jälkimmäisessä tapauksessa olet varmaankin kotoisin Välkkylästä, Avaralasta, Toimelasta tai Sisulasta.

Keskustelu kulttuurimuutoksesta toistuu ympäri maailmaa ja keinoja muuttaa jähmettyneisyyden kulttuuria uudistuvaan kulttuuriin etsitään kuumeisesti kaikkialla.

Kulttuuri syntyy aina yhteisöön kuuluvien yksilöiden valinnastasta. Usein jähmettyneisyyden kulttuurissa harva uskaltaa ottaa henkilökohtaista riskiä laittamalla itsensä peliin. Onko minulla siis rohkeutta olla vahvasti sitä mitä itse olen?

Oscar Wilde totesi ”Ole oma itsesi, muut ovat jo varattuja”. Miksi me siis pelkäämme olla avoimia uranuurtajia, vaan mieluummin vetäydymme syrjään ja myötäilemme valtavirtaa?

Miksi pitäisi muuttua?

Yksilön kannalta vanhoilla urilla meneminen ja omalla mukavuusalueella toimiminen on niin ihanan helppoa. Miksi yksilön pitäisi mennä epämukavuusalueelle ja muuttua?

Niin kuin kaikessa muuttumisessa ensimmäinen asia on tosiasioiden tunnustaminen. Sen jälkeen tulee tavoitteella motivointi sekä erehdyksen ja onnistumisen kautta muutoksessa edistyminen.

Miksi yritykset haluavat muuttua ja miten muutos tapahtuu? Kenen pitää muuttua ja miksi?

Yrityksen kannalta muutoskykyisyys ja ajassa ketterästi toimiva organisaatio ovat elinehtoja. Maailma muuttuu yhä kiihtyvällä tahdilla ja sen seurauksena nopeat syövät hitaat. Markkinatalous pakottaa hitaimmankin toimijan muuttumaan.

Digitalisaatio tulee ryminällä, mutta ei ratkaise mitään, jos ihmisiä ei saada mukaan tekemään muutosta. Kilpailukyky kehittyy ajattelua kehittämällä. Yhteisesti mielletty tavoite ja kokonaisuus motivoivat ja innostavat yrittämään parasta.

Uudistuskyky organisaatiotasolla syntyy muutosta tukevilla rakenteilla ja keskustelevalla organisaatiokulttuurilla. Ideointi ei voi olla vain tiettyjen ihmisten tehtävä. Se täytyy integroida liiketoimintaan ja saada osaksi organisaation rakenteita. Jos innovatiivisten ihmisten ideoille ei ole tarttumapintaa, he jäävät yksin ja hyvätkin ideat voivat hautautua.

Kuten monessa isossa yrityksessä, meilläkin on ihmisiä, jotka voivat kokea muutokset enemmän uhkana tai mahdollisuutena. Avoin keskustelukulttuuri ja koko henkilöstön ottaminen mukaan muutoksiin ovat tärkeitä organisaatiomuutoksen ajureita.

Innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen yhdessä on uusi musta

Asenne kuuntelemiseen näkyy konkreettisesti arjessa. Ideasta kiittäminen on viesti siitä, että ideat ovat tervetulleita. Ideoiden pyytäminen on viesti siitä, että arvostan mielipidettäsi ja tehdään muutos yhdessä. Mitä enemmän saamme ideoita erilaisilta ihmisiltä, sitä parempi. Ristiinpölytyksessä syntyy innovaatioita!

Kulttuurimuutoksessa pidemmällä olevat arvostavat ideoita ja ottavat loppukäyttäjät ja asiakkaat avuksi testaukseen ja kehittämiseen. Alussa toimintatapojen muuttaminen voi tuntua työläältä, mutta lopputulos palkitsee.

Kuuntelin André Noël Chakerin esitystä kulttuurimuutoksesta. Hän esitteli muutamia aika erilaisia paikkoja, joista yksi on Jumilompolo. Jumilompolo on paikka, jossa mikään ei muutu. Siellä on aina väärin sammuttamisen riski olemassa. Jumilompolossa vaivaa myös päätösten puute, vaikka sitten väärienkin.  

Välkkylä taas on yrityksen ja erehdyksen kylä, jossa kokeilukulttuuri kukoistaa. Avarala, Toimela ja Sisula ovat myös kyliä, jotka vievät meidät kauemmas Kekkosen kaipaajista ja Jumilompolosta.

Oman asenteen voi valita.

"Mieluummin muuttunut kuin juuttunut."
 -Cheek

Kuva: Pixhill.com/f9photos

Esimiehen uudenvuodenlupaus

Hyvä uudenvuodenlupaus on kohtuullinen ja realistinen. Sille voi myös asettaa aikataulun. 

Samaan tapaan neuvoimme VR-konsernin esimiehiä miettimään esimiestyönsä kehittämiseen liittyvää esimieslupausta vuodelle 2015.

Olemme tehneet muutaman viime vuoden aikana isoja panostuksia esimiestyön kehittämiseen uudistamalla esimiesrakenteita ja panostamalla esimiesrekrytoineihin sekä -valmennuksiin.

Panostukset huipentuivat viime vuoden aikana läpivietyyn projektiin, jonka tuloksena VR:läinen johtaminen ja odotukset esimiestyölle kiteytettiin menestyvän esimiestyön malliksi.

Lanseerasimme menestyvän esimiestyön mallin syksyn johtoryhmäpäivillä, ja jokainen VR:läinen pääsi tutustumaan siihen syksyn henkilöstötutkimuksessa.

Tutkimuksen esimiestyötä koskevat kysymykset oli jäsennetty uuden mallimme mukaan. Lisäksi jokainen esimies sai tutkimuksen tuloksena esimiesraportin ja -indeksin, joka mittaa esimiestyössä onnistumista.

Lupaukset osaksi arjen esimiestyötä

Halusimme varmistaa, että tutkimuksen tulokset hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Normaalien purkutilaisuuksien ja keskustelujen lisäksi jokainen esimies antaa omaa työtään kehittävän esimieslupauksen vuodelle 2015, saamaansa palautteeseen ja menestyvän esimiestyön malliin pohjautuen.

Lupaus käydään läpi oman esimiehen kanssa ja samassa yhteydessä sovitaan, miten lupaus toteutuu osana arjen esimiestyötä.

Lupaus on myös osa kehityskeskusteluja; esimiehen omaa ja alaisen kanssa käymää keskustelua.

Jokaisen esimiehen vastuulla on varmistaa, että lupaus toteutuu vuoden 2015 aikana.

Osa esimiehistämme on jo antanut lupauksena ja julkistanut ne esimiespäivillä, videotervehdyksenä, suullisesti työyhteisössä tai kehityskeskusteluissa.

On hienoa seurata, kuinka hyviä ja konkreettisia – arjen käytäntöihin vaikuttavia – esimieslupauksia on annettu!
 


 

1