Leanillä sujuvammaksi


 
VR:n kaluston kunnossapidon Lean-ohjelmassa on keskitytty viiden vuoden ajan ihmisten osaamisen kehittämiseen. Tämä on tuottanut erittäin hyvää tulosta: lähes koko tuotanto pyörii päivittäisjohtamisen palaverien ja seinätaulujen ohjauksessa. Vetureiden ja vaunujen huoltoajoista on leikattu satoja tunteja arvovirtakartoituksilla. Työympäristöä on kohennettu huikeasti. Mikä tärkeintä, halu jatkuvaan parantamiseen on nyt kaikilla asentajista johtajiin. Sujuvan keskeisin saavutus on kuitenkin vuosien aikana henkilöstöön kohdennettu koulutuspanostus.

Mistä kaikki alkoi?

Joulukuussa 2011 tehtiin ratkaisevia päätöksiä. Kunnossapidossa oli tunnistettu tarve tehostaa toimintaa voimakkaasti ja kestävällä tavalla. Alustavissa mietinnöissä oli pilotoitu Lean-menetelmiä Kouvolan varikolla, ja näiden tulosten perusteella nähtiin valtava potentiaali Leanin käyttöönotossa. Jatkopäätös oli jo varma, päätettävänä oli enää nimi. Muutamien tarjokkaiden joukosta nimeksi valikoitui SUoraan JUnat VAlmiiksi eli Sujuva.

Leanin yksi keskeisempiä johtoajatuksia on panostaa ihmisten osaamisen kehittämiseen, koska tällöin heille annetaan riittävät edellytykset kehittää prosesseja ja toimintaa ympärillään. Sujuvaa lähdettiin rakentamaan tästä syystä henkilöstö edellä. Heti alusta henkilöstölle annettiin mahdollisuus osallistua Sujuva-kehittämiseen oman mielenkiinnon mukaan. Halua löytyikin runsaasti – esimerkiksi päivittäisen johtamisen rakentamisessa on ollut poikkeuksetta paikallinen henkilökunta mukana.

Pian havaittiin, että pieni iskuryhmä ei riittäisi, vaan viisainta olisi kouluttaa mahdollisimman moni kunnossapitolainen riittävälle tasolle Lean-oppeja. Perustettiin kolmiportainen Sujuva-akatemia.

Missä mennään nyt?

Jokainen kunnossapitäjä asentajasta kunnossapitopäällikköön koulutettiin kaikille yhteiseen 1-tasoon, jossa kolmen päivän aikana käytiin läpi Sujuvan keskeisiä periaatteita ja työkaluja. Koulutuksen on käynyt yli 1 000 henkilöä.

Valikoitu ryhmä koulutetaan myös akatemian 2-tasoon, jossa näitä oppeja syvennetään toisella kolmen päivän koulutuksella. Akatemiassa opetetaan perusteet päivittäiseen johtamiseen, arvovirtakartoituksiin, systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja moniin muihin työkaluihin. Mutta pelkkä työkalukokoelma Sujuva-akatemia ei ole, sillä yhtä paljon käsitellään Leanin johtamisnäkökulmaa sekä psykologista näkökulmaa.

Teoreettisen akatemian lisäksi kunnossapitoon on perustettu Sujuva-verkosto. Tämän sisäisten Lean-ammattilaisten ryhmän avulla kyetään huomioimaan jokaisen paikkakunnan haasteet ja erityispiirteet. Yhtä lailla verkostoa on näinä vuosina käytetty myös koko kunnossapitoa koskevien kehityshankkeiden läpiviemiseen sekä tietysti Sujuvan tulevien tavoitteiden ja strategisen suunnan tarkentamiseen.

Verkoston sisällä on harjoitettu alusta alkaen myös valmennusta käytännön työtehtävissä. Jokaisella verkostolaisella on aina tarvittava sparraus käytettävissään. Mahdollisuutta valmennukseen on myös hyödynnetty ahkerasti: yhdessä on rakennettu 5S:ää, päivittäistä johtamista sekä arvovirtakartoituksia ja systemaattista ongelmanratkaisua. Verkostossa on viiden vuoden aikana valmennettu yli 15 henkilöä tiukoiksi Lean-ammattilaisiksi.

Laaja osaamiseen panostaminen on tietenkin tehostanut toimintaa. Useissa työkokonaisuuksissa tehostuminen on ollut 15−20 prosentin luokkaa vuosittain. Ja silti tuntuu, että mitä enemmän hukkaa poistaa, sitä enemmän sitä tulee näkyviin. Siksi Sujuvan panostus henkilöstöön on näin viiden vuoden rajapyykin kohdalta katsottuna ollut täysin oikea ratkaisu.

Mitä seuraavaksi?

Ja siksi myös vuonna 2017 Sujuvan painotus on tältä osin ennallaan: jatkossakin panostamme ihmisiin, jotta prosessimme kehittyisivät suotuisaan suuntaan. Akatemian 3-taso eli learning-in-business -tyyppinen käytännön näyttötutkinto aloitetaan kunnossapidossa tänä keväänä. Tarkoituksena on rakentaa kokonaisuus, jossa visuaalinen päivittäinen johtaminen, arvovirtakartoitukset ja systemaattinen ongelmanratkaisu linkittyvät yhteen saumattomasti. Tavoitteena on yksi johtamisprosessi, jossa nämä kolme asiaa toimivat yhtenä kokonaisuutena.

Blogiteksti on julkaistu alun perin 2.2.2017 LeanSanomissa.

Tet-harjoittelijan mietteitäTet-harjoittelujaksoni on ollut mukava ja mielenkiintoinen. Olen päässyt tekemään monipuolisia töitä ja täällä töissä on ollut mukavaa.

Tein Tet-harjoitteluni VR:n kunnossapitoyksikössä. Kunnossapito huolehtii junien huollosta ja korjauksesta.

Olen päässyt tekemään monenlaisia hommia, kuten viestintää − haastattelua ja videon editointia. Tämä työ on ollut mielenkiintoista, koska pidän erityisesti tietokoneella tehtävistä töistä. Tekemäni haastattelutyö oli mielestäni myöskin mukavaa, koska se oli niin suuri kokonaisuus. Pääsin ensin haastattelemaan ja sen jälkeen sain editoida haastattelusta kuvatun videon koosteeksi.

Olen myös lajitellut ja skannannut arkistoja ja auttanut mappien ja muiden vanhojen arkistojen putsaamisessa. Tämäkin työ on ollut myös ihan kivaa, mutta vähän yksitoikkoista. Työstä on kuitenkin suurta hyötyä, kun työpaikkaa vaihdetaan tai konttorin väki muuttaa toiseen rakennukseen. Lisäksi vanhoja arkistoja saadaan sähköisiksi ja kaappeihin saadaan lisää tilaa.

Olen myös päässyt tutustumaan VR-konsernin eri ammatteihin työpaikkailmoituksissa. Tämä työ ei ollut hirveän hyödyllistä, mutta se auttoi minua tajuamaan VR:n suurempana kokonaisuutena, kun vain junat.

Yhtenä päivänä olin koko päivän Sujuva-tilaisuudessa, jossa kerrottiin Sujuva-toimintamallista, joka perustuu lean-johtamiseen. Olin siellä viestintähommissa. Valokuvasin ja videoin tilaisuuden puheita, tapahtumia ja muuta menoa. Tilaisuus tuntui minusta hieman pitkältä, koska tilaisuudessa käsiteltävät asiat olivat hieman monimutkaisia.

Kokonaisuutena minun tet-harjoitteluni on ollut todella mielenkiintoinen ja monipuolinen. Olen päässyt tekemään kaikkea mielenkiintoista ja hyödyllistä. Aikani tet–harjoittelussa on mennyt todella nopeasti.

Kuvat: Jouni Koivuneva, VR Group

Näin VR varautuu talveen

Talvi tekee tuloaan ja antaa sen tulla vaan! Henkilöstömme ja junakalustomme ovat valmiita kohtaamaan lumen, jään ja pakkasen. Teemme parhaamme sen eteen, että junat kulkevat täsmällisesti myös talvella.

Suomen pitkä ja kylmä talvi asettaa omat haasteensa junaliikenteelle. Lumi ja jää kertyvät junan alustan rakenteisiin – teleihin ja jarrulaitteisiin. Lisäksi ne aiheuttavat vikoja ovissa ja ongelmia junien kytkentälaitteissa, joilla vaunut kiinnitetään toisiinsa.

Liikenneviraston vastuulla olevan rataverkon osalta häiriöitä aiheuttavat vaihdeviat ja liikenteenohjauslaitteiden häiriöt. Tuiskulumi voi pakkautua vaihteiden kielien väliin, ja ongelmia voi esiintyä myös vaihteiden lämmityksessä.

Mitä sitten teemme talveen varautumiseksi?

1) Tarkastamme ja huollamme junakaluston talven varalle. Olemme uudistaneet ja tehostaneet ympärivuotista kaluston kunnossapitoa. Oulun varikko helpottaa junien kunnossapitoa Pohjois-Suomessa.

2) Olemme valmiita sulattamaan jäätyneitä junia. Junien sulattaminen onnistuu Helsingin ja Oulun varikoilla sekä vetureiden sulattaminen myös Kouvolassa ja Tampereella. Olemme tehostaneet sulattamista varikkohallien käytön paremmalla suunnittelulla.

3) Extrahenkilökunta ja -kalusto ovat valmiina hommiin, kun talvi iskee täysillä. Olemme varanneet keskeisille paikkakunnille henkilökuntaa ja varakalustoa häiriötilanteita ajatellen. Tämän lisäksi meillä on erikseen työntekijöitä kaluston lumien poistoon lähiliikenteessä.

4) Häiriötilanteissa VR:lle ja Liikennevirastolle on tärkeää, että tieto kulkee asiakkaille mahdollisimman nopeasti. VR vastaa viestimisestä junissa ja omissa kanavissaan, esimerkiksi nettisivuilla vr.fi, Twitter-tilillä @VRpalvelu ja Facebookissa VR Yhteisellä matkalla -sivustolla. Liikenneviraston vastuulla on asiakasinformaatio asemilla, eli kuulutukset ja laiturinäytöt.

Varautumisestamme huolimatta odotettavissa on takuuvarmasti päiviä, jolloin junaliikenteessä on häiriöitä ja myöhästymisiä vaikeiden sääolosuhteiden vuoksi. Näistä ei pääse parhaallakaan mahdollisella valmistautumisella kokonaan eroon. Vaikeimpina päivinä on joskus tarpeen perua osa junavuoroista etukäteen, jotta voidaan varmistaa junaliikenteen sujuminen. Tällöin junat eivät kulje yhtä usein mutta asiakkaat voivat etukäteen varautua aikataulumuutoksiin.

Tervetuloa talvi, olemme valmiina kohtaamaan sinut. Pyydämme myös teiltä, matkustajiltamme kärsivällisyyttä silloin, kun junaa ei näy laiturilla tai matka viivästyy. Me teemme kaikkemme, että näin kävisi tänä talvena niin harvoin kuin mahdollista.

Voittavaa joukkuetta rakentamassaVR:n lähiliikenteen kunnossapitoyksikössä eletään mielenkiintoisia aikoja. Olemme viimeisten vuosien aikana tehostaneet ja kehittäneet toimintojamme osana koko VR:n kehitysohjelmaa. Jatkossa vauhti kuitenkin kiihtyy entisestään, sillä vuosikymmenen lopussa on edessä todellinen testi iskukyvyllemme: HSL-alueen lähijunaliikenteen kilpailutus. Voidaksemme menestyä kilpailutuksessa tarvitsemme oikeat ihmiset oikeille paikoille – toisin sanoen voittavan joukkueen.

Tulossa oleva kilpailutus tarjoaa poikkeuksellisen mielenkiintoisen haasteen ja samalla selkeän päämäärän jokapäiväiselle toiminnallemme. Mihin asioihin haluamme sitten panostaa matkalla kohti voittoa? Tässäkin työssä kaikki lähtee ihmisistä ja sen takia laadukkaalla esimiestyöllä on äärimmäisen tärkeä rooli. Esimiehen pitää olla tasapuolinen ja kannustava sekä samalla erittäin tavoitehakuinen ja käytännön haasteet ripeästi ratkaiseva. Toinen iso teema on asioiden tekeminen mahdollisimman älykkäästi. Tämä tarkoittaa muun muassa prosessien ja tietojärjestelmien kehittämistä siten, että mahdollisimman iso osa työajasta kuluu meillä kaikilla tuottavaan työhön. Datan hyödyntäminen on tässä isossa roolissa ja laadukkaalla analytiikalla ja suunnittelulla varmistamme, että ihmiset ja materiaalit ovat aina oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

VR yrityksenä sekä koko joukkoliikennemarkkina ovat molemmat erittäin mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, minkä johdosta mielenkiintoista ja haastavaa tekemistä riittää. Itse tulin taloon kuutisen vuotta sitten vastavalmistuneena valtiotieteiden maisterina ja olen edennyt asiantuntijatehtävistä ensin asiantuntijoiden esimieheksi ja nyt yksikön vetäjäksi. Hirveän montaa kertaa en tänä aikana ole taloustieteen luennoilla oppimiani osittaisdifferentiaaliyhtälöitä tarvinnut, mutta siitä huolimatta (tai ehkä juuri sen takia) hauskaa on ollut ja paljon uutta on opittu!

Jos sinulla on kykyä ja halua kehittää toimintaa sekä nähdä työsi tulokset konkreettisesti ihmisten jokapäiväisessä arjessa, tervetuloa voittavaan joukkueeseen.

1