Energiaa säästetään enemmän

Energiankulutuksen vähentäminen on keskeistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme mukana talkoissa. 

Jo yli yhdeksän matkustajajunaa kymmenestä kulkee sähköenergialla, tavarajunista seitsemän junaa kymmenestä. Sähkövedon osuuden kasvattaminen edellyttää rataosuuksien sähköistämistä ja uusien sähköveturien hankintaa.

Matkustajaliikenteessä junien täyttöasteella on keskeinen merkitys matkustajakohtaiseen energiatehokkuuteen. Joukkoliikenteen palvelun laadun parantaminen sekä hinnoittelun ja myyntikanavien kehittäminen lisäävät junamatkustuksen houkuttelevuutta edelleen.

Tavarakuljetuksissa logistisen tehokkuuden parantaminen, kuten junakokojen kasvattaminen ja vaihtotöiden vähentäminen, parantavat energiatehokkuutta.  

Lähivuosien aikana vetureissa tullaan ottamaan käyttöön taloudellista ajotapaa tukevaa teknologiaa, jonka avulla veturinkuljettaja pystyy entistä paremmin ennakoimaan liikennetilannetta ja saa palautetta taloudellisen ajon onnistumisesta.

Uuden kaluston hankinnassa kiinnitetään huomiota energiankulutukseen. Uusissa sähkövetureissa ja -moottorijunissa jarrutuksen liike-energia voidaan hyödyntää syöttämällä jarrutuksessa tuotettu sähköenergia takaisin verkkoon.

Huomio kiinteistöjen energiankulutukseen

VR Groupin tavoitteena on parantaa junaliikenteen ja kiinteistöjen energiatehokkuutta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, antamamme ympäristölupauksen mukaisesti.

VR Groupin energiankulutuksesta noin neljä viidesosaa tulee juna- ja autoliikenteestä. Muuten konsernissa energiaa kuluu lähinnä kiinteistöjen lämmitykseen ja valaistukseen sekä ratatyökoneiden käyttöön.

Haluamme parantaa merkittävästi myös omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuutta. Energiankulutusta vähennetään muun muassa uusimalla rakennusten teknisiä laitteita, kuten valaisimia, sekä kouluttamalla kiinteistöjen käyttäjiä energiatehokkaisiin käytöntöihin.

Painopiste kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa on suurissa yksiköissä, kuten varikoilla ja korjaamoilla, koska niiden energiankulutus on merkittävästi suurempaa kuin tavanomaisten toimisto- ja asemakiinteistöjen.

Uusien energiatehokkaiden valaistus-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien käyttökokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa ja toteutettaessa investointeja ja korjauksia. Esimerkiksi Oulun uusi varikko on ensimmäinen kiinteistömme, jossa on käytössä led-valaistus.