Vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä

Tavoitteenamme on ehkäistä jätteen syntyä. Syntyvä jäte pyritään lajittelemaan tehokkaasti ja ohjaamaan hyötykäyttöön.

VR-konserni on sitoutunut siihen, että vuonna 2020 vain alle viisitoista prosenttia syntyneen jätteen kokonaismäärästä joutuu kaatopaikalle.

Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ehkäisemällä jätteiden syntyä, kierrättämällä, hyödyntämällä materiaaleja tehokkaasti sekä tuotteiden ja palveluiden elinkaariajattelun avulla.

Lajittelua lisätään ravintolavaunuissa, rautatieasemalla, varikoilla ja pääkonttorilla.

Järkeviä hankintoja ja työmenetelmiä 

Hävikin syntyä ehkäistään ja kierrätyksen onnistumista edistetään kiinnittämällä huomiota järkeviin hankintoihin, työmenetelmiin sekä työn suunnitteluun. 

Korjaus- ja tuotantoyksikössä vanhaa kalustoa korjataan uuteen käyttöön sopivaksi sekä vaunun tai junan osia kunnostetaan uudelleen käytettäviksi. Käytöstä poistuvat materiaalit hyödynnetään ja kierrätetään tehokkaasti.

Kunnossapidossa ja siivouksessa haasteena on syntyvän jätteen vähentäminen. Jätteiden lajittelua, työmenetelmiä ja välineitä tullaan kehittämään edelleen, jotta kaatopaikalle menevän jätteen osuus saataisiin vähenemään.