Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

VR-Yhtymä Oy, HR-yksikkö, Kehitys ja liiketoiminta HR, Vilhonkatu 13, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Linda Ylijoki, rekrytointipäällikkö

Postiosoite: VR-Yhtymä Oy, HR-yksikkö, PL 488, 00101 Helsinki

Puhelin: 040 862 0476

Sähköpostiosoite: linda.ylijoki(at)vr.fi

3. Rekisterin nimi

VR/ Rekrytoint

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin tarkoitus on ylläpitää tiedostoa VR-konserniin hakeneista työnhakijoista HR-henkilöiden ja rekrytoivien esimiesten käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus.

Hakija voi määritellä itse hakemuksensa säilyttämisajaksi joko 6 tai 12 kuukautta taikka vain hakemansa
tehtävän täyttämisen ajan.

5. Rekisterin tietosisältö

Työnhakulomakkeisiin sisältyvät seuraavat tiedot:

Tieto siitä, millaista työtä henkilö hakee, henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoitetiedot, puhelin- ja muut yhteystiedot, koulutus- ja työkokemustiedot, kielitaito.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot antaa työtä hakeva henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot ovat ainoastaan VR-konsernin HR-henkilöiden ja rekrytoivien esimiesten käytettävissä. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilöarviointeja tekevälle palveluntuottajalle, mikäli hakija on suostunut henkilöarvioinnin tekemiseen. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen.

Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa, jotka on annettu vain HR-henkilöille sekä rekrytoiville esimiehille. Sovelluksen käyttäjät on koulutettu rekisterin käyttöön.
Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu VR-konsernin toimitilaturvallisuuden mukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Hakemuksen lähettäneellä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (kts. kohta 2).