Viisi lupausta ympäristölle 

Vaikka juna on jo nyt vihrein valinta, aina voi tehdä enemmän. Siksi olemme antaneet viisi ympäristölupausta vuosille 2013–2020.

Energiaa säästäen eteenpäin

Tavoite: Energiatehokkuus paranee rautateiden matkustajaliikenteessä ja rautatielogistiikassa 20 % (0,36 MJ/hkm, 0,16 MJ/tkm)
Mittari: Energiankulutus megajouleina henkilö- tai tonnikilometriä kohti

Lähtötilanne 2012: 0,45 MJ/hkm, 0,20 MJ/tkm
Tilanne 2013: 0,44 MJ/hkm, 0,19 MJ/tkm
Tilanne 2014: 0,43 MJ/hkm, 0,18 MJ/tkm
Tilanne 2015: 0,40 MJ/hkm, 0,18 MJ/tkm
Tilanne 2016: 0,39 MJ/hkm, 0,17 MJ/tkm

Lue lisää energiatehokkuudesta

Uusiutuvaa energiaa enemmän

Tavoite: Uusiutuvan energian osuus koko VR-konsernin energiankulutuksesta on yli 60 %
Mittari: Uusiutuvan energian prosenttiosuus kaikesta konsernin käyttämästä energiasta

Lähtötilanne 2012: 53 %
Tilanne 2013: 54 %
Tilanne 2014: 56 %
Tilanne 2015: 61 %
Tilanne 2016: 61 %

Lue lisää uusiutuvan energian käytöstä

Puhtaan maan ja maiseman puolesta

Tavoite: Vaarallisten aineiden kuljetuksissa ja kemikaaleja käytettäessä ei satu merkittäviä maaperän pilaantumista aiheuttavia vuotoja. Tyytyväisten osuus asiakastyytyväisyystutkimuksen siisteyskysymyksiin vastanneista on vähintään 85 %
Mittarit: Pienten ja merkittävien vuotojen lukumäärä, tyytyväisten osuus (%) asiakastyytyväisyystutkimuksen siisteyskysymyksiin vastanneista

Lähtötilanne 2012: ei merkittäviä vuotoja, tyytyväisyys 80 %
Tilanne 2013: ei merkittäviä vuotoja, tyytyväisyys 81 %
Tilanne 2014: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 3 kpl, tyytyväisyys 82 %
Tilanne 2015: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 3 kpl, tyytyväisyys 83 %
Tilanne 2016: VAK-kuljetuksissa ei vuotoja, kemikaalien käyttö 1 kpl, tyytyväisyys 81 %
 

Lue lisää ympäristötyöstä puhtaan maan ja maiseman hyväksi

Vähemmän kulutusta, enemmän kierrätystä

Tavoite: Kaatopaikalle joutuvan jätteen osuus jätteen kokonaismäärästä on alle 15 %
Mittari: Kaatopaikalle joutuvan jätteen prosenttiosuus jätteen kokonaismäärästä (pl. kaluston romutus)

Tilanne 2013: 24 %
Tilanne 2014: 11 % (tavoite saavutettu)
Tilanne 2015: 10 %
Tilanne 2016: 6 %

Lue lisää kierrätyksen lisäämisestä

Vihrein valinta

Tavoite: VR:n toimintaa ympäristöystävällisenä pitävien määrä kasvaa kaksi prosenttiyksikköä
Mittari: Yrityskuvatutkimuksessa VR:ää ympäristöystävällisenä pitävien prosenttiosuus

Tilanne 2013: 69 %
Tilanne 2014: 71 %
Tilanne 2015: 69 %
Tilanne 2016: 69 %