Konsernin hallinto

VR Group on kokonaan Suomen valtion omistama yritys.

Konsernin emoyhtiö on VR-Yhtymä Oy, ja siihen kuuluu kaikkiaan 11 yhtiötä. Osakkuusyhtiöitä on 10. Omistajan valtaa käyttää valtioneuvoston kansliaan kuuluva omistajaohjausyksikkö.

VR-konserniin kuuluvat myös Pohjolan Liikenne -yhtiöt, jotka harjoittavat matkustajaliikennettä.

Suomen rataverkon omistaa ja sitä hallinnoi liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylä. Rautatieturvallisuutta ja rautatiejärjestelmien yhteensopivuutta puolestaan valvoo ja kehittää liikenne- ja viestintäministeriön alainen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.