Starkt helhetskunnande inom infrastrukturprojekt

Vi är en av nordens ledande aktörer inom järnvägsprojektering, nu tar vi även steget in på vägsidan.

Som den största Finska leverantören av konsulttjänster kan vi utan tvekan säga att vi är tekniskt ledande i Norden.

Etableringen av den svenska verksamheten har av naturlig anledning i första hand utgjorts av konsulttjänster inom järnvägsprojektering. Här  utvecklar vi tjänsterna konstant för att bättre möta framtidens krav.

Då en stor del av tjänsterna i ett järnvägsprojekt (t ex uppdragsledning, mark, geoteknik, miljö, bro, etc) är gemensamma med motsvarande vägprojekt breddar vi  såväl den svenska som den finska verksamheten mot uppdrag inom väg, gata, bro etc.

För mer detaljerad beskrivning av de olika tjänsteområdena och deras tjänster, välj respektive underrubrik till vänster.