Aktivt främjande av BIM-modeller

I samarbete med infrastrukturbranschens andra aktörer utvecklar vi aktivt praxis för att göra det enklare att använda BIM-modeller.

Vi verkade som ett drag-företag i InfraFINBIM-arbetspaketet (projektet PRE Shok) i Finland under åren 2010–2014. Inom projektets ramar har informationsmodelleringen inom Finlands infrastruktur lyfts till den högsta nivån i världen.

Vi erbjuder tjänster som rör upprättande av modeller för planering och byggande. Vi skräddarsyr på projektbasis omfattningen av modellen och optimerar processer så att tekniken som används inom projektet kan utnyttjas så produktivt som möjligt.

Våra tjänster

BIM samordnartjänster

 • Upprättande av modeller (genomförandemodeller som krävs av primärdata-, planerings-, kombinations- och arbetsmaskinsautomatisering)
 • Kontroll och samordning av material
 • Framställning av dokumentation

Upphandling, framställning och validering av material för primärdatamodeller

 • Olika sorters skanning (laser och UAV)
 • Flygfotografering (med flygplan, helikopter eller drönare)
 • 360-graders fotografering (VR Trackview)
 • Modellbaserade kartläggningar för kabel- och linjedragning
 • Kollisionsanalyser

BIM-modeller som omfattar diverse infrastrukturkonstruktioner och -system, t.ex.

 • Spår
 • Grundläggning
 • Broar
 • Vattenförsörjning
 • Säkerhetsanordningar
 • Planering av elektriska banor
 • Kollisionsanalyser

Visualisering och uppställning av modeller som krävs av produktionen

 • Modeller för byggnation
 • Mängdningsmodeller
 • Modeller för kvalitetssäkring
 • Visualiseringar av tidtabeller och kostnader för byggande (s.k. 5D-visualisering)

Dessutom genomför vi

 • Internetbaserade visualiseringar av modeller
 • Elektroniska servicemanualer
 • Internetbaserade informationsspridningsprogram med ortofoto eller kartor som bakgrund
 • Modellbaserade kartresponssystem som t.ex. fungerar med webbläsare
 • Produktionsövervakningssystem som lämpar sig för mobilsystem