Nöjd personal är receptet på framgång

VR Groups framgång baserar sig på kunnig och välmående personal som arbetar tillsammans för kundernas bästa.

Som arbetsgivare vill vi fungera ansvarsfullt och långsiktigt även under svåra tider. Vi går målmedvetet vidare med saker vi ännu inte lyckats tillräckligt bra med. Det är viktigt med bra ledning och arbetssäkerhet samt att personalen mår bra.

Under de närmaste åren kommer vi att behöva mycket ny arbetskraft eftersom hundratals anställda går i pension. I vår koncern kan man arbeta med många slags uppgifter. Vi erbjuder personalen goda möjligheter att utbilda sig och utvecklas. En stor koncern gör det också möjligt att avancera till nya uppgifter inom företaget.

Kolla lediga jobbar här.