VR Group: Logistikens transportvolymer ökade

28.08.2014 09:55 Pressmeddelanden
  • VR Groups rörelseresultat för andra kvartalet förbättrades tydligt
  • Järnvägstransporternas tonkilometer ökade med 7,6 procent
  • Genomsnittspriset på tågbiljetter sjönk något

Järnvägstransporternas prestationer ökade med 7,6 procent under det andra kvartalet och var 2427 miljoner tonkilometer. Ökningen kan förklaras av att metall- och kemiindustrins transporter ökat. De internationella järnvägstransporterna ökade med 13,2 procent. Järnvägslogistikens omsättning var 86,4 och landsvägslogistikens 27,0 miljoner euro.

Logistikens totala transportmängd ökade med 3,1 procent i förhållande till jämförelseperioden. Den transporterade mängden i ton var 10,7 (10,4) miljoner. Rörelsevinsten ökade märkbart jämfört med ifjol och var 9,8 miljoner euro (4,1).

Efterfrågan på logistiktjänster är starkt beroende av den inhemska industriproduktionen och av den ekonomiska utvecklingen i öst. Utvecklingen av transportmängderna har varit bra under det andra kvartalet. Antalet transporterade ton ökade både i den inhemska och internationella trafiken.

Genomsnittspriset på tågbiljetter sjönk

Erbjudandekampanjer i fjärrtrafiken och förmånligare förköpta biljetter gav försäljningen ett uppsving. I sin helhet sjönk genomsnittspriset på fjärrtågsresor inom Finland under kvartalet. Antalet passagerare sjönk på grund av det allmänna ekonomiska läget och situationen i Ryssland. Under kvartalet var antalet tågtrafikresor 16,6 (16,9) miljoner.

Antalet resor ökade med 4,1 procent jämfört med föregående år: antalet resor inom busstrafiken ökade med 17,5 och inom tågtrafiken med 1,4 procent. Antalet resor med Allegro sjönk med 14,4 procent eftersom den försvagade rubelkursen ledde till att färre ryssar reste till Finland.

Passagerartrafikens rörelsevinst var 4,9 miljoner euro och steg något i förhållande till jämförelseperioden (4,6). Självbetjäningskanalernas andel av fjärrtrafikens biljettförsäljning ökade och försäljningen på stationerna var i juni bara 24,1 procent.

Infrastrukturbyggandets omsättning sjönk något

Infrastrukturbyggandets omsättning sjönk med 7,1 procent i förhållande till jämförelseperioden och var 78,1 (84,1) miljoner euro under kvartalet. Orderstocken förblev bra. Rörelsevinsten under kvartalet var 2,3 miljoner euro (1,7).

Rörelseresultatet förbättrades

Under det andra kvartalet var VR-koncernens omsättning 343,0 (356,6) miljoner euro. Den jämförbara omsättningen sjönk med 2,1 procent. Det jämförbara rörelseresultatet förbättrades däremot tydligt jämfört med ifjol och var 18,4 (3,6) miljoner euro. Den jämförbara rörelsevinsten för hela året förväntas stanna på samma nivå som ifjol och omsättningen förväntas minska något.

Related to: VR Group

Nyhetsarkiv