Ändringar i sommarens tågturer

27.03.2015 14:23 Pressmeddelanden

VR utför ändringar i sommarens tågtrafik 15.6–9.8 på grund av den säsongsbetonade minskningen i arbets- och affärsresandet. 14 av sammanlagt över 300 dagliga fjärrtågturer lämnas bort delvis eller helt och hållet. Ändringar inför sommaren görs även i antalet vagnar och platser.

En del av de tåg som lämnas bort över sommaren är enligt utredningar turer som används ganska lite året runt. På grund av bristen på efterfrågan lämnas de bort helt och hållet. Dessa omfattar sammanlagt fem turer på följande avsnitt: Kajana–Kuopio (2), Kouvola–Kuopio (1), Kuopio–Tammerfors (1) och Tammerfors–Helsingfors (1).

- Resandet på sommaren skiljer sig alltid något i jämförelse med vintersäsongen. I år justeras utbudet noggrannare och något mer än tidigare somrar. Sommaren medför fler trafikarrangemang också på grund av banarbeten. Lönsamheten och utbudet i tågtrafiken bedöms kontinuerligt och bakgrunden för det aktuella avskaffandet av vissa turer ligger i ett lågt antal passagerare, säger Otto Lehtipuu, direktör för samhällsrelationer och miljö. 

I fortsättningen fem tur- och returresor Kajana–Kuopio

Mellan Kajana och Kuopio kommer det i fortsättningen att köras fem tur- och returresor i stället för nuvarande sex. InterCity IC70 kl. 3.55 från Kajana till Kuopio avskaffas. InterCity IC 79 kl. 23.31 från Kuopio till Kajana avskaffas också. Tågen mellan Helsingfors och Kuopio går som normalt.

I fortsättningen körs två InterCity-turer direkt från Kajana via Kuopio till Helsingfors kl. 6.35 och kl. 15.18. Dessutom körs två InterCity-turer med byte från Kajana via Kuopio till Helsingfors kl. 9.27 och kl. 17.45. Från Kajana kommer man till Helsingfors på morgonen med InterCity-tåget till Uleåborg kl. 21.13 och från Uleåborg med nattåg som är i Helsingfors kl. 9.00.

Ändringar i Kuopios turer

Tåget IC 912 från Kuopio kl. 6.30 och från Jyväskylä kl. 8.13 tas bort på rutten Kuopio–Jyväskylä–Tammerfors. Den ersättande förbindelsen Pendolino S 84 avgår cirka en timme tidigare.

IC 709 kl. 18.41 från Kouvola tas bort på rutten Kouvola–Kuopio. Således har tåget IC 111 från Helsingfors kl. 17.12 till Kouvola inte längre anslutningsförbindelse mot Kuopio från Kouvola. Till Kuopio kommer man från Helsingfors kl. 16.30 med Pendolino S 91 via Tammerfors, Jyväskylä och Pieksämäki. Tåget anländer till Kuopio samma tid som nuvarande IC 709.

Från Helsingfors går även i fortsättningen direkta tåg via Kouvola till Savolax kl. 16.12 (IC 77) och kl. 19.12 (IC 79).

Vidare kommer två tågturer att lämnas bort över sommaren mellan Imatra och Joensuu: IC 4 från Joensuu kl. 6.17 och Pendolino S 7 från Imatra kl. 17.42. Tågtrafiken mellan Helsingfors och Imatra förblir oförändrad, men vissa ändringar görs i materielen för morgontågens del.

Sommarlov för tåg i Västra och Mellersta Finland

Mellan Åbo och Helsingfors tas sammanlagt fyra InterCity-turer bort över sommaren från och med mitten av juni: tågen från Åbo kl. 7.04 (IC 946) och kl. 19.00 (IC 970) samt tågen från Helsingfors kl. 8.02 (IC 979) och kl. 20.02 (IC 967). Från Åbo till Helsingfors kommer man alternativt med t.ex. IC 944 kl. 6.25.

Pendolino S 80 från Jyväskylä kl. 5.20 och från Tammerfors kl. 7.00 till Helsingfors tas bort över sommaren. Den ersättande turen från Jyväskylä är IC 82 kl. 6.22 och från Tammerfors IC 40 kl. 7.07. Pendolino S 81 kl. 6.06 från Helsingfors via Tammerfors och Jyväskylä till Kuopio tas också bort över sommaren.

Pendolino S 84 kl. 8.55 från Tammerfors till Helsingfors tas bort permanent. Ersättande turer från Tammerfors avgår kl. 9.00 (S 44) och kl. 9.07 (IC 166).

Pendolino S 42 kl. 5.30 från Karleby till Seinäjoki tas bort över sommaren. Tåget från Seinäjoki till Helsingfors går som vanligt.

Related to: Matkustajaliikenne

Nyhetsarkiv