Maisa Romanainen ny direktör för VR:s passagerartrafik

01.07.2014 12:29 Pressmeddelanden

EM Maisa Romanainen har utnämnts till direktör för VR:s passagerartrafik. Hon har sedan 2008 fungerat som vice verkställande direktör och varuhusgruppens direktör för Stockmann Oyj Abp. Före detta har hon bland annat ansvarat för Stockmanns affärsverksamhet i Ryssland. Den nuvarande direktören Antti Tiitola har sagt upp sig för att bli Neste Oils försäljningschef för detaljhandel av olja.

-    Jag är väldigt glad att VR får tillgång till Maisa Romanainens breda och mångsidiga kunnande om konsumentaffärsverksamhet. Till hennes förtjänster hör speciellt utvecklingen av kundservice och ett starkt konsumentvarumärke, nämner VR Groups verkställande direktör Mikael Aro som skäl för utnämningen.

VR-koncernens passagerartrafiksektor ansvarar för järnvägarnas passagerartrafik och Pohjolan Liikennes busstrafik. Till sektorn hör också Avecra Oy, som tillhandahåller restaurangtjänster i tåg och stationer. Av VR-koncernens omsättning kommer 40 procent, dvs. 570 miljoner euro, från passagerartrafiken, och ungefär en fjärdedel av koncernens personal, cirka 2 600 personer, arbetar med uppgifter inom passagerartrafiken.

Related to: VR Group, Matkustajaliikenne

Nyhetsarkiv