VR förbereder sig på konkurrensen genom att förnya sin organisation

16.06.2014 12:34 Pressmeddelanden

VR förbereder sig på den öppnade och skärpta konkurrensen inom kollektivtrafiken genom att förnya sin organisation och kundservice. Samarbetsförhandlingarna som genomförts för att effektivera verksamheten avslutades den 12 juni. Stationsbiljettförsäljningen stängs på 11 orter. Ändringarna i biljettförsäljningen inverkar inte på hur tågen åker eller på väntesalarnas öppettider.

- Vi ändrar vår verksamhet eftersom redan 75 procent av biljetterna köps annanstans än på stationen. Vi utvecklar alla våra biljettförsäljningskanaler efter kundbeteendet och kundförväntningarna. Vi har exempelvis börjat sälja biljetter i R-kioskerna för vi vill förbättra tågbiljetternas tillgänglighet i hela landet. Med ändringarna förbereder vi oss på den skärpta konkurrensen, konstaterar Antti Tiitola, direktör för passagerartrafiken.

Det är meningen att genomföra ändringarna under år 2014. Biljettförsäljningen stängs på följande stationer: Imatra, Kajana, Kemi, Kervo, Kolari, Kyrkslätt, Kuppis, Pieksämäki, Björneborg, Salo och Ylivieska. Tidtabellerna för avslutande av biljettförsäljningen preciseras ortvis. VR har fortsättningsvis egna biljettförsäljningsställen på 23 stationer vars öppettider och personalantal ändras att motsvara utbudet bättre.

Minskande av arbetsuppgifter uppgår till 123 årsverken och detta genomförs genom uppsägningar, pensionsarrangemang samt genom att ändra vissa av de nuvarande anställningsförhållandena på heltid till deltid. Ändringarna berör inte tågpersonalen (konduktörer, tågförsäljare), närtrafikenheten, Pohjolan Liikenne Oy eller Avecra Oy.

VR-koncernen iakttar vid ändringarna ansvarsfull personalpolitik. I koncernen har införts ett tillfälligt utvidgat omställningsskydd genom vilket man vill stöda de uppsagda i omställningssituationer och främja nyanställandet av dem. Genom den gemensamma praxisen vill man säkerställa att personalen behandlas likvärdigt på olika enheter och i olika yrkesgrupper. Det utvidgade omställningsskyddet omfattar bland annat utbildning i syfte att skapa ny sysselsättning och stöd för omfattande företagshälsovård.

 

 

 

 

Related to: Matkustajaliikenne

Nyhetsarkiv