Allegro Pietariss

Affärsverksamhet i Ryssland och Sverige

Inom VR Group är det sammanlagt cirka 750 personer i Finland och främst i Sverige och Ryssland som arbetar med internationella uppgifter i olika affärsverksamheter.

'Ryssland och internationella ärenden' främjar och utvecklar VR Groups internationella affärsverksamhet. Till verksamhetens ansvar hör även internationell och EU-intressebevakning samt Rysslandsrelationerna och VR Groups representation i Moskva. Dessutom har man ett nära samarbete med flera internationella organisationer.

Enhetens mål är att den internationella affärsverksamhetens tillväxt ska vara lönsam på utvalda marknader. Ryssland är det viktigaste tillväxtområdet för den internationella affärsverksamheten.

Läs mer om VR Groups verksamhetsmiljö här